سردار نقدي در گفتگوي تفصيلي با فارس:
شرايط ورود و عضويت اقشار مختلف در بسيج متحول مي‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه تمام مراحل ورود، جذب و انواع عضويت در بسيج تغيير مي‌كند، گفت: يك استاد فعال بسيجي كسي است در سال چند مقاله مفيد و كاربري براي بسيج بنويسد نه اينكه به او بگوئيم در هفته 2 ساعت در پايگاه بسيج حضور داشته باشد.

"به بسيجيان نويد مي‌دهم كه ميد‌ان‌هاي گسترده‌تري براي مجاهدتشان باز مي‌شود ". اين آخرين جمله مصاحبه خبرنگاران خبرگزاري فارس با رئيس سازمان بسيج مستضعفين بود. سردار نقدي كه در حكم 12 مهرماه مقام معظم رهبري، از او به عنوان سردار سرتيپ بسيجي، ياد شده است را شايد بيشتر به خاطر لباس خاص نظامي‌اش كه همچون سرلشكر بسيجي فيروزآبادي است، بشناسند.
او در اين مصاحبه، صريحا از همه بسيجيان و مردم دلسوز خواست تا ايده ها و راهكارهاي خود را براي تقويت بسيج ارائه كنند، از دغدغه ها و برنامه‌هايش گفت، تاكيدات مقام معظم رهبري به خويش را مرور كرد و نهايتا از آسيب شناسي و بازنگري‌ها در اين شجره طيبه انقلاب سخن گفت.
تلاش بر اين بوده كه در اين مصاحبه، فارغ از بيان موضوعات انتزاعي، مشكلات و راهكارهاي رئيس سازمان بسيج مستضعفان بيان شود. حال چقدر اين تلاش، نتيجه داشته را بايد از خواندن اين مصاحبه استخراج كرد.
وي در ابتداي سخنان خود با يادآوري اينكه بسيج رودخانه زلال حركت مردم است و آنچه كه براي تشكل و سازمان يافتن مردم امروزه به عنوان الگوهاي موجود در دنيا داريم همان شكل‌هاي غربي و شرقي آن است كه به شكل تشكل‌هاي سوسياليستها يا ليبراليست‌هاي غربي، جنبه‌هاي ديوان سالارانه و جنبه‌هاي اداري غلبه دارد، افزود: در يك روش بسيجي و مردمي، هيچكدام از اين خصوصيات غربي و شرقي داخل نيستند.
نقدي خاطرنشان كرد: سازمان‌دهي هيئت، يك عشيره و يا يك خانواده، نوعي سازمان‌دهي‌هاي مردمي هستند. يك خانواده همديگر را مي‌شناسند و تبادل فرهنگي و خدماتي دارند و مشكلات همديگر را حل مي‌كنند و بدون اينكه كاغذي رد و بدل شود، تعهداتي داده مي‌شود؛ اين نوع تشكل مردمي است و ما هم مي‌خواهيم يك تشكل مردمي بدون دغدغه‌هاي اداري داشته باشيم.
به اذعان رئيس سازمان بسيج مستضعفين، در وضع حاكم بر كشور ما رسيدن به اين موضوع خيلي سخت است. وي افزود: ما مي‌خواهيم تشكل‌ها به شكل مردمي توسعه پيدا كند و لازمه اين كار اين است كه خيلي‌ كارهايمان را از قالب دستورالعمل تشكيلاتي خارج كنيم و به صورت خط مشي‌ به رده‌ها بدهيم.

* شرايط ورود اقشار مختلف به بسيج متحول مي‌شود

وي با تاكيد بر اينكه ما بايد بتوانيم يك تشكل روان و مردمي را به جاي يك تشكل بروكراتيك كه همه چيز بايد از بالا تعيين تكليف شود، در بسيج قرار دهيم، گفت: تمام مراحل مانند ورود و جذب بسيج و انواع عضويت در بسيج تغيير مي‌كند و شرايط حضور اقشار مختلف به بسيج نيز متحول خواهد شد. چراكه مثلا نحوه ورود يك طلبه با يك دانش آموز متفاوت است. نوع فعاليت افراد هم متفاوت است مثلا يك استاد فعال بسيجي كسي است در سال چند مقاله مفيد و كاربري براي بسيج بنويسد نه اينكه به او بگوئيم در هفته 2 ساعت در پايگاه بسيج حضور داشته باشد.

* فعاليتهاي اقشار تخصصي سليقه اي نمي‌شود

آيا اعطاي اختيارات به اقشار مختلف، موجب سليقه‌اي شدن فعاليت‌هاي بسيج نمي‌شود؟ سردار نقدي در پاسخ به اين شبهه مي‌گويد: اقشار اين موضوعات را با ادبيات خود تنظيم مي‌كنند و براي جلوگيري از سليقه‌اي شدن فعاليتها در موارد مختلف، ضمن اعطاي اختيارات بيشتر، در نهايت در ستاد تخصصي سازمان بسيج، هماهنگي‌ها صورت مي‌گيرد و اين تغييرات نيز انعطاف لازم را دارد مثلا در اصناف به جاي پايگاه مقاومت بگوئيم، نام آنرا يك موضوع مرتبط با اين صنف بگذاريم ...
رئيس سازمان بسيج مستضعفين همچنين گفت: تعداد اقشار بسيج بسته نيست و شوراي مركزي بسيج هر وقت تصميم بگيرد مي‌تواند اقشار را اضافه كند.

* ادبيات نظامي نبايد بر سازمان بسيج حاكم باشد

سردار نقدي درباره تاثير جداشدن آمادگي‌هاي دفاعي از سازمان بسيج مستضعفين گفت: حقيقت اين است كه مسايل نظامي و آمادگي‌هاي رزمي براي اقشار جوان آنقدر جذاب است كه وقتي اين محور كار شود، همه انرژي‌ها به آن سمت مي‌رود. لذا اين براي ما نيز يك فرصت است وقتي كه ما نيروهايي كه علاقه‌مند به كار رزمي هستند را جذب و تقويت مي‌كنيم و تحويل بخش نيروي زميني مي‌دهيم اين ما را فارغ‌البال مي‌كند تا به ساير جنبه‌ها و ابعاد كه افراد بايد در آن حضور فعال داشته باشند، بپردازيم.
"مقام معظم رهبري سال‌هاست اين موضوع را از بسيج خواسته بودند ولي محقق نمي‌شده است و آسيب‌شناسي شد و ديده‌اند كه اين جذابيت و حجم بالاي كاري كه انضباط‌هاي نظامي دارد باعث مي‌شد، اين كار شكل نگيرد و بعد هم ادبيات به آن صورت حاكم مي‌شود كه موجب مي‌شود قشرهاي ديگر كمتر جذب شوند. "
وي تصريح كرد: وقتي ادبيات نظامي بر سازمان حاكم شد ساير اقشاري كه با اين ادبيات بيگانه هستند از اين موضوع دفع مي‌شوند. بايد ساختار سازمان را طوري برنامه‌ريزي كنيم تا با ادبيات تشكل‌هاي مردمي و غيرنظامي هم‌ساز باشد.

* شيوه دريافت راهكارها از مردم و بسيجيان

به اعتقاد اين مقام فرهنگي در كشور، مهمترين هدف كوتاه مدت در بسيج، توليد فكر و انديشه خلاق براي حركت در بسترهاي جديد است.
نقدي گفت: ما از همه مردم درخواست كرديم تا به بسيج كمك كنند تا در بسترهاي جديدي بهتر حركت كند. به ما بگويند نيازهاي جامعه كه بايد رفع شود، چيست؟ قابليت‌هايي كه در اقشار است، را نام ببرند. ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هايي كه كنار گذاشته شده چه چيزهايي است؟ و اينكه راهكارها چيست.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين درباره نحوه انتقال راهكارهاي مردم به مسئولان ارشد اين سازمان گفت: براي ارتباط و انتقال فكرها و انديشه‌ها به راس سازمان، 2 اقدام را انجام خواهيم داد؛ يكي معرفي مراكز دريافت اين اطلاعات و انتقال به رئيس سازمان و پيش‌بيني گروه‌هاي كاري است تا اين مسايل را بررسي و تجزيه و تحليل كنند و بتوانند به راهكارهاي عملي و قابل اجرا تبديل كنند. دومين راهكار هم اين است كه ما به شكل ساختاري نظر مي‌خواهيم؛ يعني پايگاه به حوزه‌ها و حوزه‌ها به نواحي و همين طور تا مركز و در سلسله مراتب اقشار هم به همين ترتيب، ايده ها جمع آوري خواهد شد.
"بنا داريم از نظرات ارزشمند و برتر مردم و بسيجيان تقدير شايسته كنيم "
وي با بيان اينكه پس از هفته بسيج راههاي دريافت نظرات اعلام مي‌شود، در پاسخ به خبرنگار دفاعي فارس تاكيد كرد: ما چند مرحله را بايد پشت سر بگذاريم. يك مرحله ارائه راهكارهاي اوليه است كه تا پايان امسال تمام مي‌شود. اينها به مدت يك سال آزمايشي اجرا مي‌شود و ايرادهايش گرفته مي‌شود و بعد به صورت راهكارهاي پايدار به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان بسيج نيز اين اختيارات را دارد كه تغييرات ساختاري و محتوايي را اعمال كند.

* انگيزه‌هاي بسيجيان بايد هم‌جهت شود

سردار نقدي با اشاره به الزامات بسيج براي ورود به دهه چهارم انقلاب گفت: مهمترين موضوع اين است كه اگر ما مي‌خواهيم بسيجي باشيم بايد خودسازي كنيم و ارتقاي سطح معنويت و اخلاق از اولويت‌هاي ما است. لازمه تحقق عدالتي كه مقام معظم فرمودند، داشتن كادرهاي عادل است؛ كادرهايي كه اگر به جايي رسيدند مردم و خدا را فراموش نكنند.
"ما بايد بتوانيم خدمتگزاري سازمان يافته داشته باشيم، مثلا در محله‌اي معضلي وجود دارد و مردم از آن نگران هستند، بسيج بايد كمك كند در حل آن معضل. "
وي افزود: در عرصه سازندگي ما كارهاي كوچك و گسترده در گوشه و كنار كشور داريم كه مي‌تواند بسيج با هم جهت كردن انگيزه‌ها، كار را پيش ببرد. بسيج بايد اولويت ما را شناسايي و بعد انگيزه‌ها را تشويق كند.

* جوانان تشنه تحول در بسيج هستند

نقدي درباره يكي از ايده هاي خود براي ايجاد تحول در فعاليت هاي بسيج نيز گفت: بسيج يك سازمان و تشكل خط شكن بوده و يكي از خصوصيات مهم بسيج، تحول پذيري و نوآوري است. جواناني كه در بسيج هستند تشنه تحول در بسيج هستند و از كارهاي تكراري در پايگاه ها خسته هستند.
وي يادآور شد: ما يك بدنه تشنه آماده تحول داريم. البته جاهايي هم ممكن است در مقابل تحولات مقاومت شود ولي اين طبيعي است و بايد در اين خصوص فرهنگ سازي كنيم.

* ملاك افزوده شدن بسيجيان جامعه نبايد صدور يك كارت باشد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين درباره علت پرهيز خود از ارائه آمارها بدون در نظر داشتن رسيدن به اهداف نيز گفت: ما بايد بايد راجع به نزديك شدن به هدف اصيل گزارش دهيم؛ هدف ما رفتن به سمت جامعه اسلامي است، بازار اسلامي، دانشگاه اسلامي، مدرسه اسلامي، وگرنه اعداد و كميت به درد بايگاني مي‌خورد چون اين اعداد اصالت ندارند بلكه خروجي اين اعداد اصالت دارند.
وي اضافه كرد: گاهي اوقات با كميت كوچكتر، كارهاي بزرگي انجام مي‌شود منتها طبيعتا سازمان بسيج يكي از ويژگي‌هايش اين است كه دربرگيرنده همه آحاد مردم باشد.
"اضافه كردن عدد در سازمان بسيج بد نيست ولي در سازمان‌هاي ديگر بد است چون هزينه بالا مي‌رود ولي اينجا فايده بالا مي‌رود. وقتي عدد ما بالا مي‌رود يعني خدمات به روستاها بيشتر مي‌شود، يعني سطح معرفت تعداد افراد بيشتري از جامعه بالا مي‌رود. هيچ هزينه اضافي با افزوده شدن عدد افراد بسيجي جامعه ايجاد نمي‌شود.
سردار نقدي گفت: با اضافه شدن افراد بسيج بايد اصول و ارزش‌ها حفظ شود. اين طور نيست كه ما فقط يك كارت صادر كنيم و بگويم افراد بسيج اضافه شده است. هر چه قدر ما بتوانيم عدد بالاتري از افراد جامعه را سازماندهي كنيم، به نفع انقلاب است.

* تاكيدات رهبر انقلاب به رئيس سازمان بسيج مستضعفين

وي درباره توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب در زمان تصدي اين مسئوليت نيز به فارس گفت: تاكيد مقام معظم رهبري بيشتر روي اقشار است و تخصصي بودن بسيج. يعني اينكه به هر كدام از اقشار توجه كنيم و استقلال نسبي به آنها بدهيم. همچنين تاكيد ايشان بر حفظ افرادي است كه جذب بسيج مي‌شوند است. نبايد بر اثر اشكال كوچكي در سيستم، يك نفر از اعضاي بسيج ناراحت شود و كناره گيري مي كند. ايشان تاكيد دارند افرادي كه جذب مي‌كنيم برنامه براي حفظ شان داشته باشيم .
نقدي گفت: اگر براي افرادي كه جذب بسيج شده اند مسئوليت و كاري تعريف نشود، آنها مي‌روند. يك فرد با انگيزه و انقلابي جايي نمي رود بيكار بايستد. مقام معظم رهبري هم تاكيد كردند كه ما حتما كار داشته باشيم و تاكيد داشتند به جوان‌ها بيشتر بپردازيم.

* بخش دوم اين گفتگو كه پيرامون اقدامات و برنامه‌هاي سازمان بسيج مستضعفين براي مقابله با جنگ نرم و نيز توليد قدرت نرم است، پس از هفته بسيج منتشر خواهد شد.
انتهاي پيام/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809021628تاريخ : چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ | 14:26 | نویسنده : فدایی ولایت |
  • قالب بلاگفا
  • قالب میهن بلاگ